www.gesz18.hu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Címlap Intézményi információk Iskolák Kandó Téri Általános Iskola

Kandó Téri Általános Iskola

E-mail

A nyolc évfolyammal működő Kandó Téri Általános Iskola nyugodt, szép, kertvárosi övezetben található Pestszentlőrinc és Pestszentimre határán. 2013-ban a tanulói létszám emelkedése miatt az iskolai helyiségek száma bővült, a Halomegyházi utca sarkán található épületben kapott elhelyezést az iskolai könyvtár. 2014-ben a Háromszéki utcában korszerű, 3 tantermes Tanulás Módszertani Központ került kialakításra.

 

„Műveltséget és emberséget adni…” hirdetjük küldetésnyilatkozatunkban és tesszük a mindennapokban. Tudatos pedagógiai tevékenységünk záloga a nevelő-oktató munkánk sikerének. Feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztésével a színvonalas, tevékenység-központú oktatás megvalósítása. Ezt új szervezeti keretek között, más szemlélettel, új tanulás-módszertani eljárásokkal, a tanulás tanításával érjük el.

A szülői ház elfogadja, támogatja és elvárja, hogy gyermeke ne csak jól érezze magát nálunk, hanem tudásában és emberi értékekben gazdagodjon. A következetesen, szeretettel végzett pedagógiai munkának bizonyítékai a kerületi, budapesti, országos versenyeredmények és a mindennapokban rejlő tudásalapú teljesítmények, emberi tartások, viselkedésminták.

Nevelő-oktató munkánk sajátosságai:

 • részben egész napos nevelés-oktatás,
 • első osztályban több hetes előkészítő szakasz a tanév elején,
 • késleltetett olvasás- és írástanítás,
 • kiemelt matematikai készségfejlesztés és művészeti nevelés,
 • angol nyelv oktatása 4. évfolyamtól,
 • képességekhez igazodó egyéni fejlesztés,
 • gazdag szabadidős programok délutánonként: közel 30 tehetséggondozó szakkör várja a gyerekeket alsó és felső tagozaton egyaránt,
 • hétvégeken is szívesen szervezünk gyerekekkel, szülőkkel közös programot: színház- és múzeumlátogatást, természetjáró kirándulásokat,
 • hagyományőrző, közösségformáló rendezvényeink közül a legkedveltebbek: a Kandó kondér, az Adventi sokadalom, a Szülők-nevelők Bálja.

Rugalmas szervezéssel biztosítjuk a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába. Szakképzett gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus gondozza a részképesség- és tanulási zavarokkal küzdő gyermekeket. Nevelő-oktató munkánkat három pedagógiai asszisztens és egy laboráns kolléga is segíti.

Tárgyi feltételeink jók, megfelelő számú, korszerű tanulást-tanítást segítő eszközzel rendelkezünk.

Tanítványaink a tágas udvaron, a műfüves pályán és az iskola melletti játszótéren kedvükre játszhatnak, sportolhatnak, versenyezhetnek, pihenhetnek kisebb-nagyobb csoportokban is.

Az iskolai tevékenységrendszerünkben érvényesítjük a környezeti nevelést, a fenntartható fejlődés pedagógiájának elveit. A természet szeretetére, a környezet védelmére, megóvására neveljük gyermekeinket. 2008-ban és 2011-ben nyertük el az ÖKO - iskola címet, 2014-ben az „Örökös ökoiskola” címet érdemeltük ki.

2012-ben elnyertük a TÁMOP 3.1.7/11-1-2011 pályázatot, melynek keretében felkészültünk a referenciaintézményi szerep ellátására. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyként főiskolai és egyetemi hallgatókat fogadunk, pedagógiai gyakorlatuk megszerzése céljából. Innovatív, a gyakorlatban is kipróbált pedagógiai, szervezetfejlesztő módszereinket, eljárásainkat – jó gyakorlatainkat – partnerintézményeink számára rendszeresen bemutatjuk, átadjuk.

Több évtizedes tehetséggondozó munkánk eredményeként 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. Ezzel tehetséggondozó tevékenységünk kibővült: együttműködünk más tehetségpontokkal, vállaljuk a tehetségek azonosítását, fejlesztését, gondozását. Szakemberek bevonásával segítjük őket képességeik kibontakoztatásában. Sikeres pályázatokkal bővítjük lehetőségeinket és tárgyi feltételeinket.

A tehetséggondozást minden pedagógusunk kiemelt feladatának tartja. Komplex tehetséggondozó programmal dolgozunk. Elsődleges célunk a gyermekek képességeinek feltárása és fejlesztése hatékony pedagógiai eszközökkel. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.

Tehetséggondozó munkánk alappillére a személyiség fejlesztése. Alsó tagozaton a részben egész napos nevelés lehetővé teszi, hogy folyamatosan jelen legyen ez a tevékenység. Felső tagozaton a személyiségfejlesztés helyszínei a tanórákon, szakköri foglalkozásokon zajlik. Tehetséges, tehetséggyanús, kíváncsi gyerekeink számára létrehoztuk a TEéRTed tehetségkutató műhelyt, amely kreatív programokat kínál az érdeklődő tanulóinknak. Ez a szellemi műhely lehetőség arra, hogy a gyerekek az iskolán belül más csoportnak is tagjai lehessenek.

A mozgáskultúra fejlesztése is fontos nálunk. A mindennapos testnevelés lehetőséget ad a különféle sportágak mozgásanyagának megismerésére.