www.gesz18.hu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Intézményi információk Iskolák Vajk-sziget Általános Iskola

Vajk-sziget Általános Iskola

E-mail
Az intézmény egy 12.500 m2-es telekkel és szép zöldfelületekkel körülvett kétszintes épület.
Az építményben 16 osztályterem, valamint könyvtár, fizika-kémia elõadó, technika tanterem, korszerû, Internet-hozzáférést biztosító számítástechnika szaktanterem, a fejlesztõ foglalkozásokhoz kialakított hangulatos „kuckó” is található. Továbbá tágas, 560 m2-es tornaterem, sportudvar, és 60 tanulót befogadó ebédlõ, orvosi szoba áll diákjaink rendelkezésére. Az iskolai napközis csoportok levegõzésére szolgáló ligetes kert – a játszóvárral – és a délelõtti szünetek idején használt viacolor burkolatú udvar egyaránt alkalmas sportolásra, játékra, a mindennapos testedzés megvalósítására, és különbözõ szabadtéri események rendezésére. Néhány szertár- és tárolóhelyiség mellett egy mini rádióstúdió is folyamatosan mûködik, ami megkönnyíti az iskola tanulóinak és dolgozóinak tájékoztatását. (A stúdió általános használata mellett évente kétszer, szeptember 29-én és október 6-án, szintén az audióeszközök segítségével emlékezünk közösen az 1848-1849-es eseményekre.)
Intézményünkben nyolc évfolyamon 15 osztály mûködik. Tanulóink száma 300-330 fõ között változik. A pedagógusok száma 30 fõ. A technikai személyzet 10 fõs.
A választható idegen nyelv az angol, amelyet a legtöbb évfolyamon csoportbontásban sajátíthatnak el a tanulók. Iskolánkban szakkörök és egyéb szabadidõs foglalkozások egészítik ki az oktató-nevelõ munkát; sportkörök (asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), külsõ óraadók, szakedzõk által tartott foglalkozások (gyógytestnevelés, futsal, karate, ritmikus gimnasztika, sakk, szivacskézilabda, kézilabda), számítástechnika szakkör, énekkar, zenei elõkészítõ, színjátszó kör, néptánc. Tanulóink heti rendszerességgel részesülhetnek római katolikus illetve református hitoktatásban. Nehezebben haladó diákjaink számára heti rendszerességgel tanáraik szaktárgyi korrepetálást tartanak, de az intézményben fõállású fejlesztõpedagógus is tevékenykedik.
Az évente megrendezésre kerülõ házi tanulmányi versenyek mellett színvonalas eseménynek számít a magyar kultúra napjához kötõdõ Kultúrfesztivál. Ezen a versenyen a neves közéleti személyiségeket is magába foglaló zsûri értékelésén kívül közönségdíjat is kiosztunk minden évben. További szereplési lehetõséget kínálnak diákjaink számára a nemzeti (március 15., október 23.) és családi (Mikulás, karácsony) ünnepek alkalmával bemutatásra kerülõ mûsorok. Karácsonyi elõadásaink iránt, most már évek óta, állandó az érdeklõdés az iskola falain kívül is. Évrõl évre ismétlõdõ programjaink közül kiemelkednek a különbözõ iskolanapi rendezvények, a farsangi bálok, az ásványkiállítás, a színházi elõadások, a katonai hagyományõrzõ bemutatók.
Iskolánkban az elmúlt években több alkalommal kerületi történelmi vetélkedõt, felolvasó versenyt, angol, korábban német nyelvi versenyt rendeztünk. (Utóbbinak fõvárosi fordulóját is mi bonyolítottuk le.) A természettudományi tanulmányi versenyek közül a Hermann Ottó nevét viselõ természetismereti, a Hevesy Györgyrõl elnevezett kémia, a matematika, valamint a fizika szaktárgyi megmérettetésnek adtunk otthont. A kerületi Diák Olimpia programjából a röplabdások küzdelmeinek lebonyolítása számít hagyományos feladatunknak.
A résztvevõ diákok, az õket kísérõ szülõk és pedagógusok elismeréssel nyilatkoztak a versenyek kiemelkedõ színvonaláról, a rendezés magas szintû pontosságáról és az otthonos környezetrõl.
A tanévek végén autóbuszos jutalomkiránduláson vehetnek részt azok a tanulók, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak az adott tanév versenyein, illetve példaadó közösségi munkát végeznek. Örömteli, hogy évrõl évre növekvõ létszámú csoportot kell útnak indítanunk.
1989-ben kezdte meg mûködését diákönkormányzatunk. 1991-ben jött létre a Vajk-sziget Társadalmi Alapítvány.
Az általános iskolát befejezõ tanulóink – akik a választott középiskolában általában eredményesen folytatják tanulmányaikat - szívesen járnak vissza hozzánk.